Hem / Artiklar publicerade av Anna-Carin Dellert Björkholm

Anna-Carin Dellert Björkholm

Ambassadör Konst

Anna-Carin har lång erfarenhet som marknadsförare och sponsringsstrateg både inom kultur- såväl som näringslivsorganisationer. Hon är en av initiativtagarna och grundarna till Young Collectors och arbetar idag aktivt med konst som strategi i varumärkesarbeten och kommunikation . Anna-Carin arbetar även med inspirationsutbildningar inom konst för både svenska och internationella bolag. Publicerar måndagar!